Toimintaperiaatteet

Toiminnan tavoitteet:

Saksankielisen ryhmämme tavoitteena on tarjota lapsille turvallinen, pieneen ryhmään perustuva kodikas kasvu- ja oppimisympäristö. Päiväkodissamme lasten kasvatus, opetus ja hoito yhdistyvät saumattomaksi kokonaisuudeksi.

IMG_2601

Tämän lisäksi ryhmässämme:

 • Vahvistamme ja tuemme lasten itseluottamusta.
 • Tuemme motorista kehitystä liikkumalla ja harjoittamalla kädentaitoja.
 • Lapset kasvavat kansainvälisyyteen.
 • Lapsilla on mahdollisuus oppia saksan kieltä ja tutustua saksalaiseen kulttuuriin.
 • Kehitämme lasten sosiaalisia valmiuksia toimimalla ryhmässä yhdessä muiden lasten kanssa.
 • Suunnittelemme toimintaa yhdessä lasten kanssa, huomioiden lasten toiveet ja mielenkiinnonkohteet.

Kielen oppimista tukeva ja edistävä kasvu- ja oppimisympäristö:

Aamutähden saksankielisessä ryhmässä saksan kieltä opitaan luonnollisissa kielenkäyttötilanteissa päivittäisten toimintojen ohessa sekä leikinomaisesti lorujen, laulujen ja leikkien avulla. Toimintaa suuntaavat pidempikestoiset, lapsia ympäröivään maailmaan liittyvät teemat, kuten esimerkiksi vuodenajat, eläimet ja ammatit.

Ryhmässämme lapset saavat monipuolista opetusta saksaksi sekä valikoidut painopistealueet myös suomeksi. Päivittäisen leikin, työtehtävien, satujen, kirjojen, urheilun ja liikunnan kautta lapset kokevat, millainen ympäröivä maailma on ja mikä siitä tekee niin mielenkiintoisen.

Monipuoliset työtavat:

Käytämme toiminnallisia, lasten luovuutta ja osallisuutta edistäviä työtapoja ryhmän arjessa. Omaehtoinen ja ohjattu leikki, tutkiminen, liikkuminen, taiteellinen kokeellinen ja ilmaisu on osa jokaviikkoista arkeamme.

Monipuoliset työtavat ovat sekä oppimisen väline että opettelun kohde. Ohjaamme lapsia kokeilemaan ja käyttämään erilaisia työtapoja erikokoisissa ryhmissä sekä itsenäisesti. Rohkaisemme myös lapsia kyselemään ja ihmettelemään sekä päättelemään
ja ratkaisemaan ongelmia yhdessä.

IMG_0198

Leikki ja oppiminen:

Leikki on lapsen tapa olla, elää ja hahmottaa maailmaa. Leikki on tärkeä osa varhaiskasvatuksen arkea, koska leikki edistää lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Leikki myös mahdollistaa lapsen aktiivisen toimijuuden, ympäröivän maailman jäsentämisen ja tutkimisen, sosiaalisten suhteiden luomisen sekä merkityksien muodostamisen kokemusten pohjalta. Ohjatun pienryhmätoiminnan lisäksi tärkeää on kehittävä, vapaa leikki sisällä ja ulkona.

Leikki toimii oppimisen innostajana. Siinä yhdistyvät keskeiset oppimista edistävät elementit, kuten innostus, yhdessä tekeminen ja omien taitojen haastaminen. Sekä lasten ja henkilöstön että lasten keskinäinen vuorovaikutus luovat perustan ajattelulle, leikkitaidoille ja kielen kehitykselle. Lapset oppivat leikin avulla muun muassa huomioimaan toisten ihmisten näkökulmia. Myös yhteisöllisyys kasvaa leikin kautta ja vahvistaa myönteistä tunneilmastoa.

img_2172-e1517073837830.jpg

Saksalaiset perinteet ja juhlat:

Tärkeä osa ryhmämme toimintaa ovat saksankielisten maiden kulttuuriin pohjautuvat yhteiset juhlat ja perinteet. Vuosittain ryhmässämme järjestetään muun muassa:

 • Sadonkorjuujuhla tai Oktoberfest lokakuussa.
 • Lyhtyjuhla marraskuussa.
 • Pyhän Nikolauksen päivä ja joulujuhla joulukuussa.
 • Karnevaalit helmikuussa.
 • Kevätjuhla ja kouluunlähtijöiden läksiäisjuhla koulutötteröiden (Schultüten) jakoineen toukokuussa.

HUOM! Esittelemme juhlan aiheita myös blogissamme! Muista siis käydä kurkkaamassa blogin sisältö aika ajoin.

Mainokset